Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η εφαρμογή αφορά στην Ατομική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών, Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Διευθυντών, Προϊσταμένων σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου που παρέχουν διδακτικό έργο.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στη βελτίωση και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου και των καλών τους πρακτικών, καθώς και στον εντοπισμό τομέων στους οποίους ο εκπαιδευτικός χρήζει εστιασμένης επιμόρφωσης.

Τρέχουσα Φάση: Ατομική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών/μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ- Πεδία Α/Α1/Α2/Β

Ξεκινήστε εδώ